БИО Битова химия

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями - 6 x 25 г

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_6x25g

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води и др.

Опаковка:

 • 6 сашета x 25 грама

Информация за безопасност

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями - 1,15 кг

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_1,15kg

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Малки канализационни системи (в училища, хотели, заведения и др.), свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води,

 • Резервоари за кал/вода,

 • Животновъдни сгради.

Опаковка:

 • 1, 15 кг

Информация за безопасност

Биологичен препарат за езера - 1 кг

za_ezera_1kg

Биофос Професионален биологичен препарат за езера. Благодарение на системата "BioClar" с биологично активна съставка (пробиотик), която действа комплексно, естествено, бързо и ефективно почиства водния резервоар, възстановявайки биологичния му баланс. Биологичният препарат Biofos Professional съдържа естествени специално подбрани щамове непатогенни аеробни и анаеробни бактерии.

Продуктът:

 • Повишава чистотата и прозрачността на водата

 • Създава благоприятна среда за рибите, като повишава нивата на кислород във водата

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората, животните и водните растения

 • Екологичен, нетоксичен, непатогенен

 • Ефективно почиства дъното на водния резервоар от органични утайки, намалява тинята

 • Ефективно намалява количеството на биогенните съединения във водата (главно азотни и фосфорни съединения)

Опаковка:

 • 1 кг


 Информация за безопасност

Биологичен препарат за септични ями и сухи тоалетни - 5 x 50 г

za_septici_i_suhi_toaletni_5x50g

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и сухи тоалетни, който съдържа иновативна формула "Bio-Active Max" с биологично активен елемент (пробиотик), който действа комплексно в домашната санитарна система, ускорява процеса на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни щамове бактерии. В резултат на това биологичният препарат Biofos Professional действа при всякакви условия.

Продуктът:

 • Премахва неприятните миризми

 • Осигурява по-рядко дренаж на септична яма

 • Намалява риска от отлагания и запушвания

 • Елиминира и предотвратява образуването на плака

 • Съдържа безвредни за хора и животни микроорганизми, 5 милиарда бактерии в едно саше от 50 г.

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Опаковка:

 • 5 сашета x 50 г

Информация за безопасност

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями на прах - 1 кг

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_1kg

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Малки канализационни системи (в училища, хотели, заведения и др.), свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води,

 • Резервоари за кал/вода,

 • Животновъдни сгради.

Опаковка:

 • 1 кг

Информация за безопасност

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями на прах - 5 кг

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_5kg

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Малки канализационни системи (в училища, хотели, заведения и др.), свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води,

 • Резервоари за кал/вода,

 • Животновъдни сгради.

Опаковка:

 • 5 кг

Информация за безопасност

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями на прах - 500 г

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_500g

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Малки канализационни системи (в училища, хотели, заведения и др.), свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води,

 • Резервоари за кал/вода,

 • Животновъдни сгради.

Опаковка:

 • 500 г

Информация за безопасност

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями - таблетки 16 бр.

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_16br

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Малки канализационни системи (в училища, хотели, заведения и др.), свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води,

 • Резервоари за кал/вода,

 • Животновъдни сгради.

Опаковка:

 • 500 г

Информация за безопасност

Биологичен препарат за битови пречиствателни станции и септични ями - 18 x 25 г

za_septici_i_prechistvatelni_stancii_18x25g

Биофос Професионал е биологичен препарат за септични ями и домашни канализационни системи, който разполага с иновативната формула "Bio-Active Max" с биологично активна съставка (пробиотик), който действа комплексно в рамките на домашната санитарна инсталация, ускорявайки процесите на разграждане и втечняване на отпадъчните води. Биологичният препарат Биофос Професионал съдържа както аеробни, така и анаеробни бактериални щамове. В резултат на това биологичният препарат Биофос Професионал работи при всякакви условия.

Продуктът:

 • Елиминира неприятните миризми

 • Намалява риска от наслагване и задръствания

 • Осигурява по-рядко изпразване на септичния резервоар

 • Защитава домашната канализационна система

 • Предотвратява натрупването на органични отпадъци, като ги разгражда

 • Съдържа микроорганизми, които са безопасни за хората и животните

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула

Приложение:

 • Пречиствателни станции за битови отпадъчни води,

 • Индивидуални канализационни системи и домашни септични ями,

 • Свободно стоящи тоалетни, резервоари за отпадни води и др.

Опаковка:

 • 18 сашета x 25 грама

Информация за безопасност

WC Гел Биофос - 500 мл

WC_Gel_Biofos_500ml

Продуктът е предназначен за почистване на тоалетни чинии, керамични и метални умивалници, вани, душ кабини, гланцирани плочки, теракот и метален обков. Усилва действието на биопрепаратите Биофос професионал за септични ями и битови пречиствателни станции.

Продуктът:

 • Почиства и ефективно премахва котлен камък, ръжда, водни отлагания.

 • Безопасен за полезната бактериална флора

 • Оставя приятен аромат на лавандула

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула, за да поддържа тоалетната чиста.

Опаковка:

 • бутилка 500 мл

Информация за безопасност

Биофос почистващо мляко за баня - 750 мл

pochistvashto_mlqko_za_banya_750ml

Препарат подходящ за почистване на стъклени и хромирани повърхности, керамика, плочки, неръждаема стомана, вани, душ кабини и метална арматура.

Продуктът:

 • Почиства и ефективно отстранява варовик, ръжда, сапун и водни отлагания.

 • Оставя повърхностите чисти, блестящи и без надраскване.

 • Безопасно за полезната бактериална флора.

 • Съдържа 100% естествен екстракт от лавандула с грижа за повърхностите.

Опаковка:

 • бутилка 750 мл

Информация за безопасност

Течност за душ кабина Биофос Био - 750 мл

za_dush_kabina_750ml

Течност за душ кабина Биофос Био, предназначен за почистване на душ кабини, за измиване на стъкло, хром, керамика, глазура, повърхности от неръждаема стомана. Душ кабината изисква редовно и цялостно измиване. За да я запазите в безупречно състояние, не забравяйте да я изсушите след всяко къпане. Въпреки това, само малка част от потребителите правят това. Неправилното почистване на душ кабината може да доведе до развитие на мухъл, натрупване на варовик, както и трудно отстранимо пожълтяване, особено видимо върху светлите елементи. Подходящият препарат за почистване на душ кабини е в състояние да направи повърхностите не само перфектно чисти, но и лъскави. Нашата течност за измиване на душ кабини не оставя петна и ивици. 

Продуктът:

 • Почиства и отстранява отлагания от варовик, ръжда, сапун и вода.

 • Оставя лъскави повърхности, без петна. 

 • Безопасен за полезната бактериална флора. 

 • Съдържа 100% натурален екстракт от лавандула.

 • Препаратът за душ кабини Биофос Био има деликатен аромат на цветя. 

 • Способен е да отстрани и най-упоритите замърсявания. 

Други предимства на използването му са лекотата на използване и бързото действие. Чиста баня без ивици, сапунени остатъци и прекомерни усилия е лесно постижима.

Опаковка:

 • бутилка 750 мл

Информация за безопасност

Био концентрат за почистване - 800 мл

koncentrat

Биологичен концентрат за почистване с натурален екстракт от лавандула е предназначен за почистване на всички миещи се повърхности у дома.

Използването на естествени активни почистващи съставки от растителен произход в комбинация с натуралния биоактивен агент, съдържащ безопасни, специално подбрани пробиотични щамове, гарантира, че почистените повърхности са чисти, блестящи и хигиенични по естествен начин. Оставя приятен аромат на свежа лавандула и върбинка.

ИЗПОЛЗВАНЕ: За почистване на големи площи, в случай на нормално замърсяване, използвайте продукта в разтворена форма: разтворете 1/4 чаша (около 1 супена лъжица) от течността в 5 литра вода. В случай на силно замърсяване използвайте концентрираната форма. След отстраняване на замърсяването изплакнете чистата повърхност с вода.

Спазвайте препоръчителната дозировка, за да намалите въздействието върху околната среда.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био универсална почистваща течност - 800 мл

universalna-pochistvashta-technost-800ml

Биологичната универсална течност с натурален екстракт от лавандула е естествен почистващ препарат, предназначен за почистване на всички повърхности, които могат да се мият у дома.
Използването на естествени активни почистващи съставки от растителен произход в комбинация с натуралния биоактивен агент, който съдържа безопасни, специално подбрани пробиотични щамове, гарантира, че почистените повърхности са чисти, блестящи и хигиенични по естествен начин.
Формулата на тази течност е 99% базирана на съставки с естествен произход и е безопасна за околната среда. Течността не съдържа фосфати, фосфонати и оцветители. Опаковката е 100% рециклируема.
Спазвайте препоръчителната дозировка, за да намалите въздействието върху околната среда.

Усилва действието на биопрепаратите Биофос професионал за септични ями и битови пречиствателни станции.
ИЗПОЛЗВАНЕ: За почистване на големи площи: разтворете 1 чаша течност в 5 литра вода. Използвайте получения разтвор за измиване на повърхности. Не е необходимо да изплаквате след това. В случай на силно замърсяване: нанесете малко количество от течността върху влажна кърпа. Почистете и след това изплакнете или избършете с мокра кърпа.
ПРЕПОРЪКИ: В случай на съмнения се препоръчва да се тества продуктът върху малка, незабележима повърхност. Не се препоръчва използването на продукта върху незащитени дървени повърхности.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био почистваща пяна за баня - 700 мл

pochistvashta_pqna

Пяната е с натурален екстракт от лавандула е естествен почистващ препарат, предназначен за почистване на всички миещи се повърхности в банята. Почиства перфектно керамични, хромирани, стъклени и неръждаеми повърхности, както и плочки.

Пяната отстранява котлен камък, ивици, петна от вода и сапунени остатъци. Използването на натурални активни почистващи съставки от растителен произход в комбинация с натуралния биоактивен агент, съдържащ безопасни, специално подбрани пробиотични щамове, гарантира, че почистените повърхности са чисти, блестящи и хигиенични по естествен начин.

Пяната е безопасна за околната среда, тъй като не съдържа токсични вещества, като: формалдехид, реактивни хлорни съединения, борати, EDTA, наносребро и микропластмаси. Продуктът съдържа повърхностноактивни вещества от растителен произход. Бутилката може да се рециклира на 100%.

Спазвайте препоръчителната дозировка, за да намалите въздействието върху околната среда.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Нанесете пяната на около 10 см от почистваната повърхност, след което изплакнете или избършете с мокра кърпа. В случай на силно замърсяване оставете препарата за 5 минути, след което изплакнете или избършете с влажна кърпа. Избършете със суха кърпа, за да получите блестяща повърхност.

ПРЕПОРЪКИ: В случай на съмнения се препоръчва да се тества продуктът върху малка, незабележима повърхност. Не използвайте продукта за почистване на алуминиеви, мраморни, травертинови и варовикови повърхности.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био почистваща пяна за кухня - 700 мл

pochistvashta_pyana_za_kuhnya

Пяната е с натурален екстракт от алое и е естествен почистващ препарат, предназначен за почистване на всички миещи се повърхности в кухнята. Ефикасно отстранява мръсотия, загорели петна и лепкава мазнина от плотове, аспиратори, кухненски мивки, микровълнова печка и останалото кухненско оборудване.

Използването на естествени активни почистващи съставки от растителен произход в комбинация с натуралния биоактивен агент, съдържащ безопасни, специално подбрани пробиотични щамове, гарантира, че почистените повърхности са чисти, блестящи и хигиенични по естествен начин.

Пяната е безопасна за околната среда, тъй като не съдържа токсични вещества, като: формалдехид, реактивни хлорни съединения, борати, EDTA, наносребро и микропластмаси. Продуктът съдържа повърхностноактивни вещества от растителен произход. Бутилката може да се рециклира на 100%.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Нанесете пяната на около 10 см от почистваната повърхност, след което изплакнете или избършете с мокра кърпа. В случай на силно замърсяване оставете препарата за 5 минути, след което изплакнете или избършете с влажна кърпа. Избършете до сухо, за да получите блестяща повърхност. Спазвайте препоръчителната дозировка, за да намалите въздействието върху околната среда.

ПРЕПОРЪКИ: Да не се използва върху горещи повърхности. В случай на съмнения се препоръчва да се тества продуктът върху малка, незабележима повърхност.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био почистващ препарат за душ кабина - 700 мл

preparat_za_dush_kabini

Течността е с натурален екстракт от лавандула и представлява естествен почистващ препарат, предвиден за почистване на душ кабини. Почиства ефикасно керамични, хромирани, стъклени и неръждаеми повърхности, както и плочки.

Продуктът отстранява варовик, ивици, петна от вода и сапунени натрупвания. Използването на натурални активни почистващи съставки от растителен произход в комбинация с натуралния биоактивен агент, съдържащ безопасни, специално подбрани пробиотични щамове, гарантира, че почистените повърхности са чисти, блестящи и хигиенични по естествен начин.

Препаратът е екологично чист и не съдържа токсични вещества, като: формалдехид, реактивни хлорни съединения, борати, EDTA, наносребро и микропластмаси. Продуктът съдържа повърхностноактивни вещества от растителен произход. Бутилката може да се рециклира на 100%.

Спазвайте препоръчителната дозировка, за да намалите въздействието върху околната среда.

ИЗПОЛЗВАНЕ: Нанесете пяната на около 10 см от почистваната повърхност, след което изплакнете или избършете с мокра кърпа. В случай на силно замърсяване оставете препарата за 5 минути, след което изплакнете или избършете с влажна кърпа. Избършете до сухо, за да получите блестяща повърхност.

ПРЕПОРЪКИ: В случай на съмнения се препоръчва да се тества продуктът върху малка, незабележима повърхност. Не използвайте продукта за почистване на алуминиеви, мраморни, травертинови и варовикови повърхности.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био течност за миене на съдове - 700 мл

700ml-za-miene-na-sydove

Биологичната течност с натурален екстракт от алое за миене на съдове на ръка ефективно отстранява замърсяванията, мазнините и загоряванията, оставяйки съдовете чисти и блестящи, а екологичната ѝ безопасност е потвърдена от сертификата за екомаркировка на ЕС. Нежна е към ръцете, тъй като съдържа глицерин.
Ефективността ѝ при миене е потвърдена от независима сертифицирана изследователска лаборатория. Течността не съдържа вредни вещества като: формалдехид, реактивни хлорни съединения, борани, EDTA, наночастици сребро, микропластмаси. Бутилката може да се рециклира на 100% или да се напълни отново и да се използва повторно. Дерматологично тестван.
За да се намали въздействието върху природната среда, спазвайте препоръчителната дозировка.

Усилва действието на биопрепаратите Биофос професионал за септични ями и битови пречиствателни станции.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био таблетки за съдомиялна машина - 50 броя

tabletki-za-mialna-50-broya

Биологичните таблетките за съдомиялна машина ефективно отстраняват всички замърсявания, като оставят съдовете чисти и блестящи, а екологичната им безопасност е потвърдена от сертификата за екомаркировка на ЕС.

Иновативната им формула съдържа 100% сода от естествен произход и активен кислород, който ефективно премахва остатъците от кафе и чай. Освен това естественият биоактивен агент, който съдържа безопасни и специално подбрани пробиотични щамове, премахва по естествен начин остатъците от мазнини, нишесте и протеини, като осигурява добра хигиена на вътрешността на съдомиялната машина и предотвратява появата на неприятни миризми.

Усилва действието на биопрепаратите на Биофос професионал за септични ями и битови пречиствателни станции.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био гел за почистване на тоалетна - 750 мл

gel_za_wc

Гелът с натурален екстракт от лавандула за почистване на тоалетни и други санитарни повърхности ефективно почиства и отстранява утайки и котлен камък от тоалетни, керамични и метални умивалници, вани, душ кабини, глазирани плочки, теракота и метални арматури.

Прави повърхностите чисти и блестящи и оставя приятен, естествен аромат на лавандула. Формулата на гела е базирана на суровини от растителен произход. Ефективността на почистване е потвърдена от независима сертифицирана изследователска лаборатория.

Почистващият гел не съдържа вредни вещества като: формалдехид, реактивни хлорни съединения, борани, EDTA, сребърни наночастици или микропластмаси. Почистващият гел е биоразградим. Опаковката може да се рециклира на 100%.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Био капсули за пране 2 в 1 - 32 броя

kapsuli-za-prane-32-broya

Биологичните капсули за пране 2 в 1 с натурален екстракт от лавандула осигуряват идеално чисто и ароматно пране. Благодарение на иновативната си формула те са надеждни в борбата с петната по бели и цветни тъкани.

Придават на прането приятен и свеж аромат на лавандула. В допълнение, натуралният биоактивен агент, съдържащ безопасни и специално подбрани пробиотични щамове, осигурява чистота и хигиена на пералнята по естествен начин и предотвратява появата на неприятни миризми.
Растителният произход на активните вещества гарантира биоразградимост и намаляване на вредното въздействие върху природната среда. Формулата на капсулите е базирана на суровини с естествен произход.
Капсулите не съдържат вредни вещества като: формалдехид, реактивни хлорни съединения, EDTA, наночастици сребро, микропластмаси. Опаковката е 100% рециклируема.

Усилва действието на биопрепаратите Биофос професионал за септични ями и битови пречиствателни станции.

Научи повече за действието на натуралният биоактивен агент с пробиотици

Научи повече за сертификатите и патентите на Биостар

Сертификат
Информация за безопасност

Балсам за миене на съдове - алое

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на алое вера

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за мине на съдове - праскова

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на праскова

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за миене на съдове - цитруси със зелен чай

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на цитроси и нотка зелен чай

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за миене на съдове - грейпфрут

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на грейпфрут

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за миене на съдове - лимон

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на лимон

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за миене на съдове - хипоалергичен

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за миене на съдове - мента

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на мента

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

Течност за миене на съдове - зелена ябълка

 • Нова формула: По-ефективно остранява замърсяванията

 • Биоразградима формула

 • Устойчив на мазнини

 • Кристално чисти и искрящи прибори

 • Гъста консистенция и приятен аромат на зелена ябълка

 • pH неутрално за кожата - нежен към ръцете

 • Дерматологично тестван

All in One таблетки за съдомиялни машини

 • Почистване - висока ефективност при почистване се постига благодарение на специалната комбинация от алкални агенти и ензими, които ефективно отстраняват специфични петна като мазнини, загорели петна и яйца. Активният кислород помага за почистване на петна от чай и кафе.

 • Изплакване - съставките гарантират, че съдовете изсъхват без ивици или петна, и им придават блясък.

 • Омекотяване на водата - тази функция позволява по-ефективно използване на почистващите елементи и предотвратява образуването на котлен камък.

 •  Защита на стъклото - съдържанието на минерални компоненти предпазва стъклото от корозия и от омазняване.

 • Защита на неръждаема стомана - съдържа инхибитор, който предпазва приборите от корозия.

 • Защита за съдомиялна машина - солната функция предпазва съдомиялната от котлен камък и гарантира нейното функционално използване.

 • Ензими, активни при температури от 30°C - ефективната формула, която позволява миене на съдове при ниски температури = спестяване на енергия и пари.

"Всичко в едно" капсули за съдомиялни машини

 • Почистване - висока ефективност при почистване се постига благодарение на специалната комбинация от алкални агенти и ензими, които ефективно отстраняват специфични петна като мазнини, загорели петна и яйца. Активният кислород помага за почистване на петна от чай и кафе.

 • Изплакване - съставките гарантират, че съдовете изсъхват без ивици или петна, и им придават блясък.

 • Омекотяване на водата - тази функция позволява по-ефективно използване на почистващите елементи и предотвратява образуването на котлен камък.

 •  Защита на стъклото - съдържанието на минерални компоненти предпазва стъклото от корозия и от омазняване.

 • Защита на неръждаема стомана - съдържа инхибитор, който предпазва приборите от корозия.

 • Защита за съдомиялна машина - солната функция предпазва съдомиялната от котлен камък и гарантира нейното функционално използване.

 • Ензими, активни при температури от 30°C - ефективната формула, която позволява миене на съдове при ниски температури = спестяване на енергия и пари.

Гланц за съдомиялна машина

За изплакване и полиране на съдове в съдомиялни машини.

 • Перфектно изплаква съдовете и ги оставя блестящи

 • Не оставя ивици

 • Съдържа специални съставки, включително лимонена киселина

Гранулирана сол за съдомиялна машина

 • Ефективна защита срещу варовик.

 • Гранулираната сол Ludwik за съдомиялни машини омекотява водата и ефективно предотвратява натрупването на вредни остатъци в съдомиялната машина и върху съдовете.

 • Ефективното омекотяване на водата се постига благодарение на използването на напълно разтворима, изпарена сол, с подходящ размер на гранулите.

 • Редовната употреба на гранулирана сол гарантира правилното функциониране на устройството за омекотяване на водата във вашата съдомиялна машина.

Начин на ползване:

Изсипете солта в подходящия дозатор, като следвате инструкциите на производителя на съдомиялната машина. Ако съдомиялната машина няма индикатор за нивото на солта, нивото на гранулирана сол в контейнера трябва да се допълва всяка седмица.

Гранули за почистване на канали

 • Почиства запушвяния в тръбопроводи, мивки, вани и душ кабини.

 • Разтваря сапунени утайки, косми и други замърсявания, които могат да запушат канализацията.

 • Предотвратява запушване на тръбите.

 • Продуктът може да се използва профилактично

Гел за почистване на канали

 • Почиства запушванията в тръбопроводи, мивки, вани и душове.

 • Разтваря мазнини, косми и други замърсявания.

 • Редовната употреба предотвратява образуването на отлагания и премахва неприятната миризма.

Капсули за цветно пране 2 в 1

Концентриран препарат в подходяща капсулна форма. Благодарение на модерната формула, е много ефективен при премахване на упорити петна от жветни тъкани, като в също така спомага за запазване на цветовете на тъканите и предпазва от избелване. Има невероятни свойства за отстраняване на петна. Омекотява тъканите, придавайки им свежда и приятна миризма. 

Препоръки:

 • Не докосвайте капсулите с мокри ръце. 

 • При перални машини с предно зареждане се препоръчва първо да заредите капсулата и след това прането. При перални машини с горно зареждане е необходимо да се направи обратното.

 • При перални машини с контехнер за капсули за пране - в контейнера.

 • Не пробивайте, режете или разделяйте капсулата.

 • Този продукт не е предназначен за предварително или ръчно пране.

 • Не използвайте продукта за пране на вълнени и копринени тъкани.

Универсален почистващ микропрах - лимон-лайм

 • Перфектен за почистване на кухненски съдове, мивки, санитарни помещения, плочки и теракота.

 • Бързо и ефективно премахва мазнини, протеини, сапунени отлагания, както и отлагания от котлен камък и ръжда.

 • Състои се от естествен, специално подбран минерален абразив, благодарение на който не оставя драскотини върху почистваната повърхност.

Универсален почистващ микропрах - бяла орхидея

 • Перфектен за почистване на кухненски съдове, мивки, санитарни помещения, плочки и теракота.

 • Бързо и ефективно премахва мазнини, протеини, сапунени отлагания, както и отлагания от котлен камък и ръжда.

 • Състои се от естествен, специално подбран минерален абразив, благодарение на който не оставя драскотини върху почистваната повърхност.

Универсален почистващ микропрах - морски бриз

 • Перфектен за почистване на вани, умивалници, други санитарни уреди, плочики и теракота.

 • Бързо и ефективно премахва мазнини, протеини, сапунени отлагания, както и отлагания от котлен камък и ръжда.

 • Състои се от естествен, специално подбран минерален абразив, благодарение на който не оставя драскотини върху почистваната повърхност.

Универсален почистващ микропрах - ябълка-мента

 • Перфектен за почистване на кухненски съдове, мивки, мебели за баня, плочки и теракота.

 • Бързо и ефективно премахва мазнини, протеини, както и отлагания от варовик, сапун и ръжда.

 • Състои се от естествен, специално подбран минерален абразив, благодарение на който не оставя драскотини върху почистваната повърхност.

Течен сапун с екстрат от маслина

 • Течен сапун с екстрат от маслина.

 • Благодарение на съставките си, обогатени с натурален екстрат от маслини и витамин A, E, F комплекс, нежно измива вашите ръце, оставяйки ги изключително овлажнени и меки.

 • Дерматологично тестван.

Течен сапун с аромат на ягоди и екстракт от ванилия

 • Течен сапун с аромат на ягоди и екстракт от ванилия.

 • Благодарение на съставките си, обогатени с натурален екстрат от ванилия и комплекс от витамини A, E, F, нежно измива вашите ръце, оставяйки ги кадифено гладки.

 • Дерматологично тестван.

Течен сапун с аромат на люляк с овлажняващ глицерин

 • Течен сапун с аромат на люляк с овлажняващ глицерин и комплекс от витамини A, E, F, както и масло от шея.

 • Действа нежно и овлажняващо върху кожата.

 • Не предисвиква дразнене.

 • Не влияе на естественото pH и защитния слой на епидермиса.

 • Кожата става копринено гладка, почистена и нежно омаслена.

 • Дерматологично тестван.

Хипоалергенна течност за нежно измиване на ръцете

 • Хипоалергенна течност за нежно измиване на ръцете.

 • Почиства и подхранва чуствителната кожа на ръцете без да предизвиква дразнене.

 • Естествените пробиотици съдържащи се в течността, насърчават растежа на полезната бактериална микрофлора, която е естествена защитна бариера за кожата.

 • Протеините от козе мляко осигуряват правилното ниво на хидратация на кожата на ръцете.

 • Хипоалергенната течност не съдържа изкуствени оцветители.

 • Дерматологично тествана.

2024 © Агро Експорт-Импорт ООД