Сертификати и патенти - Биостар

Иновативната технология, състояща се в комбиниране на утилитарни микроорганизми с растителни екстракти, получени чрез свръхкритична екстракция с CO2, е подадена в Патентното ведомство на Република Полша. Сертификатите, издадени от Националния институт по хигиена (PZH), представляват потвърждение на високото качество и безопасността на здравословните щамове пробиотични бактерии.  

 

Екомаркировката на ЕС е доброволческа програма на Европейския съюз. От 1992 г. насам тя насърчава производителите да спазват принципите на екологията и гарантира на клиентите надеждността на състава и другите характеристики на продукта.

Етикетът се присъжда въз основа на екологични критерии, одобрени от Европейската комисия, която взема предвид мненията както на производители и доставчици на услуги, така и на екологични и потребителски организации. Продуктите и услугите се оценяват от независими специализирани органи, а критериите се проверяват на всеки 3 до 5 години.

Екомаркировката на ЕС взема предвид критерии, които се отнасят за целия жизнен цикъл на продуктите, което означава, че въздействието върху околната среда трябва да бъде сведено до минимум от етапа на проектиране на производството, през целия производствен процес, опаковането, транспорта до етапа на изхвърляне. Всяка екомаркировка на ЕС има свой индивидуален номер, присъден от съответния орган на определена група продукти или услуги.

ECOCERT Greenlife SAS е независим сертифициращ орган със седалище във Франция.

През 2006 г. бе въведен стандарт за почистващи продукти в сътрудничество с всички заинтересовани страни по веригата на стойността: доставчици, производители и дистрибутори. Днес ECOCERT сертифицира над 2100 продукта чрез 185 свързани компании, базирани в 27 държави. Основните цели са да се определи високо ниво на изискванията, като се насърчава използването на естествени съставки и прилагането на екологосъобразни практики от производителите по цялата производствена линия.

2024 © Агро Експорт-Импорт ООД